header

Plaatsvervangend voorzitter Evelien Alkema vervangt Trinet Holtslag die een stemblessure heeft. De leden schuiven aan aan een lange tafel in De Oude Drogisterij, buurthuiskamer van het A-Kwartier. Geroutineerd leidt Evelien de aanwezigen door de agenda en de vele bijlagen. De stemming kan je gerust geanimeerd noemen. Betrokken ook. En gezellig.

Alle vergaderingrediënten komen aan bod met alv-notulen, werkplannen, vooruit- en terugblikken, bestuurssamenstelling, personalia, werkoverleg met de gemeente,  financieel overzicht en kascommissie en een heuse rondvraag. Knabbeltjes en een glaasje wijn, bier of prik maken het tot een bijna feestelijke bijeenkomst.

Gelegenheidsvoorzitter Evelien Alkema leidt, stuurt, stelt bij en vat samen alsof ze nooit anders heeft gedaan. Er worden kritische vragen gesteld, complimenten (uit)gedeeld en er wordt gediscussieerd. Mark Hömmen stelt zich voor en wordt benoemd als bestuurslid, Trinet Holtslag beschrijft werkprocessen met de gemeente, Giorgio Achterbosch en Marieke Kremer verantwoorden financiële processen en Klaas van der Meulen notuleert.

ALV22 1bDan is er tijd voor de huldiging van een verenigingslid. Esther Klaver krijgt het erelidmaatschap aangeboden vanwege haar verdiensten als meewerkend en meedenkend verenigings- en bestuurslid. Een oorkonde, bloemen en een ereplaats naast Sacha Landkroon vallen haar ten deel. Esther is verrast. Zij noemt haar bestuurstijd leerzaam. Er waren pieken en dalen en ze kijkt met plezier en voldoening terug op haar zeer actieve periode als bestuurslid. Graag blijft ze met het huidige bestuur betrokken bij het A-Kwartier en blijft graag haar steentje bijdragen, samen met Piet Boorsma.

Tot slot is er een bijzonder optreden van spoken-word-performer Sacha Landkroon. Sacha, zoon van brugwachter Landkroon die de A-Brug bediende, draagt voor uit eigen werk. Zijn poëzie, met als titels Simon brengt soms het verleden tot leven; Brokstukken der beschaving, Bietencampagne, Swastika Home, A-Kwartiertje, kenmerken zich door een zeer persoonlijke stijl en inhoud.. Zijn gedichten zijn verrassend, scherp, toegankelijk, origineel en licht anekdotisch. Landkroons bijdrage wordt alom gewaardeerd en is een fraaie bijdrage aan een meer dan geslaagde jaarvergadering.

Activiteiten

Doe mee met:

03.04.2023: Sowieso elke eerste maandag van de maand om 16:30 met de Schoonmaakavond!

22.04.2023: Lentekriebels

25.06.2023: Lustrumdiner

Heb je meegedaan met:

04.02.2023: Monument en Archeologie

08.01.2023: Nieuwjaarsborrel

17.12.2022: Feeërieke vaartocht

27.11.2022: Gewelvenwandeling A-kerk

25.09.2022: Uitreiking van het Gouden Schepje

05.09.2022: Schoonmaakdag

16.07.2022: Vogelwandeling door A-kwartier

26.06.2022: Op fietse met Henk

07.05.2022: Schilderen met de Klassieke Academie

10.04.2022: Lentekriebels opschoonactie

27.02.2022: Noordelijk Scheepvaartmuseum wordt Museum aan de A