header

UITNODIGING: A+kwartier

juli_11.jpeg
Beste omwonende of ondernemer uit het Akwartier,

De herinrichting van het A+kwartier is bijna afgerond.
Bij het vormgeven van het A+kwartier heeft de actieve inzet van de buurt een belangrijke rol gespeeld. Daarom willen wij en de bewonersorganisatie van het A-kwartier het eindresultaat graag samen met jullie vieren met een buurtborrel op dinsdag 11 juli van 17.30 tot 19.30 uur op het pleintje voor het Der Aa-theater. U bent hier samen met uw buren van harte welkom om een drankje met ons te drinken en van wat live muziek te genieten. De borrel wordt om 17.30 uur afgetrapt door een woordje van wijkwethouder Mirjam Wijnja. Daarna wordt er vanuit het bestuur van het A-kwartier een gedicht voorgedragen.

Tot dinsdag 11 juli!

Vriendelijke groet,

Projectteam Akwartier gemeente Groningen

Meldingen en optrekkend tandvlees

steen.jpegKortgeleden heeft de gemeente Groningen de app Meldingen in de prullenbak gegooid. Vanaf nu kunnen kapotte stoeptegels, een haperende ondergrondse vuilniscontainer of andere dingen die enige extra aandacht behoeven gewoon via de website worden gemeld: https://gemeente.groningen.nl/melding-schadevuil-in-uw-buurt. So far so good.

Meldingen geel omleidingsbord

Tegenover ons huis aan Reitemakersrijge staat een geel bord met een hoofdletter B dat aangeeft dat verkeer wordt omgeleid. Dat bord staat er al een maand of drie, vier. Vergeten natuurlijk, kan gebeuren. Inmiddels heeft een wakkere straatgenoot twee keer een melding gemaakt: immers, als de verkeersstremming achter de rug is, waarom zou je dan dat bord niet ook weghalen. De eerste keer werd de melding nog gewoon langs de app gedaan, de tweede keer via de website en werd het geregistreerd onder nummer: SIG-2124, gemeld op 25 april 2023, 16.16 uur. Ondanks de toezegging dat men probeert het euvel binnen vijftien dagen te vermelden staat het bord er nog steeds.

Optrekkend tandvlees

Een Hoge-der-A-bewoner constateert dat k(ass)eien in de straat enigszins omhoog lijken te komen, een beetje als tanden waaromheen tandvlees is opgetrokken. Zie beide foto’s. Het zou werk van een vlegel kunnen zijn, een dwarse puber met liefdesverdriet. Of een student die voor de derde keer voor een tentamen is gesjeesd en uit woede een straatkei lospeutert. Verzin maar iets. Of is hier sprake van een omhoogduwende grondlaag zoals de laatste tijd wordt beschreven op de Ossenmarkt. Daar is het een gevolg van een ondergrondse parking die lichter blijkt te zijn dan bepaalde grondlagen en daardoor omhoog wordt gestuwd.

Lees meer...

De auto de (binnen)stad uit, maar hoe?

klitkar.jpegWonen in de binnenstad en toch een auto voor de deur hebben. Het lijkt een onmogelijke tegenstelling, en toch is het nog op veel plekken in Groningen mogelijk. Maar, nu er steeds méér mensen in de (binnen)stad wonen lijkt het een onmogelijke situatie te worden. Want waar laat je al dat blik? 

Klaas van der Meulen (Reitemakersrijge) en Eva Teuling (Schuitemakersstraat) togen op donderdag 8 juni naar het pand van Nijestee waar Bram Douwes en Wilbert van der Kamp een live opname van hun podcast “De Linkse Mannen Lossen het Op” presenteerden met als titel “Bye Bye Auto”. In deze podcast namen gasten plaats zoals Esseline Schieven, directeur van Nijestee, en wethouder stadsontwikkeling Rik van Niejenhuis. 

De gasten werden om de oren geslagen met een imponerend rijtje getallen. Wist je dat de gemiddelde auto bijvoorbeeld 23 uur per dag stilstaat? Dat een rijdende auto 140m2 oppervlakte gebruikt (en een stilstaande 20m2), en een fiets slechts respectievelijk 5m2 en 2m2?  Groningen heeft 70.000 parkeerplaatsen in de openbare ruimte, dat is bij elkaar een oppervlakte van 5 x het Noorderplantsoen. Zonde toch eigenlijk, dat we zoveel ruimte geven aan al dat blik, terwijl we er nuttiger dingen mee zouden kunnen doen zoals bomen, nog meer terrassen (of toch niet) of woningen. 

Lees meer...

Nait soezen moar broezen: een triple A + Kwartier (column)

Vergezichten, droombeelden, een beetje paal en perk ook: de toekomstvisie A-Kwartier+ bood de buurt nieuwe verleiding in 2016, na het afscheid van de dames van plezier uit Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat. Dat is alweer zeven jaar geleden.. ains eem kiekn wat ervan gekomen is. 

Wens van de buurt anno 2016: groene leefstraten (o.a. aanleg (gevel)tuinen door gemeente) met verbeterd vastgoed in Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat (gemeentelijke subsidies, leningen en regels) en leuke kleine bedrijfjes (gemeentelijke stimuleringssubsidies) die bijdragen aan de sfeer van een rijke historie. 

Doun:

  • Herinrichting met bestrating en verrassende kunst met een verhaal op muren, hekwerk en garagedeuren in Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat;
  • Afgevlakte stenen bestrating op Hoge en Lage der Aa, ter behoud van fietsmoertjes en ontspannen ingewanden; 
  • Véle geveltuintjes aangelegd en plukjes groen aan de Laan, Turftorenstraat, Brugstraat;
  • Paar kleine bedrijfjes erbij in o.a. de Visserstraat;
  • Paar bomen erbij aan de Brugstraat, A-straat, Akerkstraat

Lees meer...

Flyeractie straatdiner

flyeractie.jpegBuurtverenigingen zijn als volkstuin-, stierenfok- en kunstenaarsverenigingen: als er maar genoeg bestuursleden geworven kunnen worden, blijven ze bestaan. Zo ook Buurtvereniging Het A-kwartier dat binnenkort zijn zevende lustrum kan vieren. Door corona was het even uitgesteld, maar nu kan het dan toch gebeuren. Het wordt een straatdiner met saxofoonmuziek.

Flyeractie

Om het straatdiner ter ere van het lustrumfeest op 25 juni onder de aandacht te brengen is gekozen voor een intense flyeractie. In korte tijd worden zo’n 2.500 door fotograaf/graficus Han Santing ontworpen flyers verspreid. Activiteitencoördinator Evelien Alkema organiseert de verspreiding met militaire precisie: vier bestuursleden wordt een deel van het A-Kwartier toegewezen. 

Geen posters

Het is altijd weer even zoeken welke reclametechniek het meest passend wordt geacht. Omdat er bij deze activiteit is afgezien van posters blijven de blinde muren, etalages, ramen van woonhuizen leeg. Een enkele wildplakker heeft toch kans gezien de uitgang van de ondergrondse parking aan Reitemakersrijge binnen te dringen, even wachten op een aankomende rolkoffer en dan mee naar binnen slippen, en er een zelfgemaakte poster van negen flyers aangeplakt.

Effect? 

Vooraf wordt het aantal mee-etende gasten op circa 75 bepaald. Al vrij snel melden zich zo’n 35 gasten aan. Na de start van de flyeractie is er een kleine piek te zien in de aanmeldingen, van ongeveer 35 gaan we vlot naar 75, dat betekent per flyerbezorger tien gasten. Het gaat een bijzondere maaltijd worden.

Zijn plaats zal hij behouden, zijn plekje is hij kwijt! (column)

André, de thuisloze, die vaak te vinden was op de hoek Stoeldraaierstraat en Vismarkt – bij Schuurman Schoenen - is na een kort ziekbed overleden. Velen groetten hem, sommigen gaven hem kleingeld en anderen meer of maakten een praatje. Dan kwam hij overeind – hij zat altijd op zijn knieën, al dan niet voorzien van kniebeschermers – om het weer van commentaar te voorzien of meer serieuze zaken te bespreken. Terugdenkend ging het al enige tijd ook over zijn gezondheid. Prachtige witte haren en bijna altijd een brede lach op zijn gezicht. Zijn mondharmonica altijd binnen handbereik, waarvan de klanken velen hebben doen opkijken. Soms leek zich wel een rijtje te vormen van mensen die een praatje met hem wilden maken.

De Stichting Open Hof heeft een inzamelingsactie opgezet voor een volwaardig laatste eerbetoon en een mooie laatste rustplaats. Gelukkig niet tevergeefs. Binnen zeer korte tijd was het streefbedrag van 4.000 euro binnen. Hij heeft velen een glimlach bezorgd en van ergernis verlost en dan is het mooi om te zien dat er voldoende mensen zijn om iets bij te dragen. In de Nieuwe Kerk heeft de uitvaart plaats gevonden

Veel thuislozen in Stad kunnen je vertellen dat dit bijzonder is. Genegeerd worden, alsof je niet bestaat, is een ervaring die ze met elkaar delen. Hoe fijn is het al om gewoon gedag gezegd te worden. Goedemorgen, middag of avond, het geeft het gevoel erbij te horen, gezien te worden. Niet zo moeilijk maar we lijken het welhaast verleerd.

Lees meer...

Activiteiten

Doe mee met:

15.09.2023: Workshop pandenonderzoek

02.10.2023: Buurtschoonmaak

13.10.2023: Workshop pandenonderzoek

06.11.2023: Buurtschoonmaak

Heb je meegedaan met:

11.07.2023: Buurtborrel herinrichting A-kwartier

25.06.2023: Lustrumfeest 2023

25.05.2023: Thema avond: Duurzaamheid

22.04.2023: Het A-kwartier doet!

04.02.2023: Monument en Archeologie

08.01.2023: Nieuwjaarsborrel

17.12.2022: Feeërieke vaartocht

27.11.2022: Gewelvenwandeling A-kerk

25.09.2022: Uitreiking van het Gouden Schepje

05.09.2022: Schoonmaakdag

16.07.2022: Vogelwandeling door A-kwartier

26.06.2022: Op fietse met Henk

07.05.2022: Schilderen met de Klassieke Academie

10.04.2022: Lentekriebels opschoonactie

27.02.2022: Noordelijk Scheepvaartmuseum wordt Museum aan de A

 

Bij-de-hand

Email buurtvereniging:
hetakwartier@gmail.com 

Eén gemeente één nummer
            14 050
       voor alle vragen

Gemeente info:      367 7000
Milieudienst:          367 1000
Buurt onderhoud:  367 8910
Meldpunt overlast: 587 5885
Klacht evenement: 367 1133