header

menstratie.jpegWekelijks ontstaan nieuwe woorden: de nieuwste zijn smoesflatie, havermelklatte-inex en mamma-ct. Het woord menstruatiearmoede bestaat al sinds 2017 en komt uit het Engels ‘period poverty’. Het woord betekent te weinig geld hebben om tampons of maandverband te kopen. Onderzoek wijst uit dat tien procent van de meisjes/vrouwen te weinig geld hebben om maandverband of tampons te kopen een dat noemen we menstruatiearmoede. 

Menstruatieproducten-uitgiftepunt

Zoals er voedselbanken zijn voor mensen die aan het eind van de maand te weinig geld overhouden om eten te kopen zo zijn er nu kastjes die her en der aan muren hangen met maandverband en tampons voor vrouwen die krap bij kas zitten. Ook in het A-Kwartier is inmiddels zo’n kastje en wel aan de Verlengde Visserstraat / hoek Sledemennerstraat. Het heet ook wel MUPNL, menstruatieproducten- uitgiftepunt. 

 

Armoedefonds

Spil in het web is  Het Armoedefonds. Dit fonds wil de ongeveer 1 miljoen mensen in Nederland  die door inflatie en hoge energiekosten financiële problemen hebben, bijstaan. Het roept mensen op geld te doneren waarmee menstruatieproducten kunnen worden gekocht. Ook acties organiseren waarmee geld kan worden opgehaald is meer dan welkom. Bij het kastje aan de Verlengde Visserstraat hangt een begeleidend schrijven dat in vier talen toelicht hoe e.e.a. werkt. 

Activiteiten

Doe mee met:

15.09.2023: Workshop pandenonderzoek

02.10.2023: Buurtschoonmaak

13.10.2023: Workshop pandenonderzoek

06.11.2023: Buurtschoonmaak

Heb je meegedaan met:

11.07.2023: Buurtborrel herinrichting A-kwartier

25.06.2023: Lustrumfeest 2023

25.05.2023: Thema avond: Duurzaamheid

22.04.2023: Het A-kwartier doet!

04.02.2023: Monument en Archeologie

08.01.2023: Nieuwjaarsborrel

17.12.2022: Feeërieke vaartocht

27.11.2022: Gewelvenwandeling A-kerk

25.09.2022: Uitreiking van het Gouden Schepje

05.09.2022: Schoonmaakdag

16.07.2022: Vogelwandeling door A-kwartier

26.06.2022: Op fietse met Henk

07.05.2022: Schilderen met de Klassieke Academie

10.04.2022: Lentekriebels opschoonactie

27.02.2022: Noordelijk Scheepvaartmuseum wordt Museum aan de A

 

Bij-de-hand

Email buurtvereniging:
hetakwartier@gmail.com 

Eén gemeente één nummer
            14 050
       voor alle vragen

Gemeente info:      367 7000
Milieudienst:          367 1000
Buurt onderhoud:  367 8910
Meldpunt overlast: 587 5885
Klacht evenement: 367 1133