header

Wij zijn in transitie van Stad naar Ommeland. Van de publieke ruimte in de stad, naar het ruimtelijk aangezicht van het platteland. De architect werkt aan tekeningen van het huis, zodat we met de gemeente in “de slag” kunnen over wat mogelijk is en wat niet. Discussies over de woonbestemming en het deel dat een agrarische bestemming heeft. Wat mag waar en wat mag waar niet?

We werken al vele uren aan het ordenen van het landschap rond het huis. De wilgen zijn inmiddels geknot, bomen zijn onderhouden, een brede haag is aangeplant en onder de bomen proberen we tot een iets wat meer geordende situatie te komen. Vogels vliegen af en aan en tussen al die vogels lopen ook twee ooievaars trots in de rondte.

Het is in alle aspecten een transitie voor ons als Stadjers. In het Ommeland wordt de vraag of we al dan niet groene vingers hebben niet gesteld, maar verondersteld. Zo af en toe staat er zo maar een bezoeker op het erf. Dan ben je in gesprek over de vraag of er te veel – jawel – reeën zijn, hoe het staat met de vossen, dat de dassen oprukken en natuurlijk of de wolf de A7 al over is. 

Iemand van de wildbeheereenheid die uiteenzet dat zonder beheer het mis gaat. Het gesprek maakt duidelijk dat de jacht daarbij hoort, omdat immers natuurlijke vijanden ontbreken. Toch blijft het een uitgemaakte zaak dat voor de wolf geen plaats is in ons land en zeker niet in ons deel van het land.

Zo maar ineens valt de naam BBB. Geheel toevallig, niet te nadrukkelijk, maar toch. Verkiezingen komen eraan en je weet maar nooit, al voegt hij er snel aan toe dat ik van politiek natuurlijk meer verstand heb.

Het is in alle opzichten een transitie, dat is zeker. Voor mij, maar ook voor mijn vrouw die waarschijnlijk ook deze keer haar stem zal uitbrengen op de Partij voor de Dieren. Zij heeft helaas zonder resultaat geprobeerd de vlag met de opdruk “geen bijen, geen voedsel” te bemachtigen. De vlag zou een plaats hebben gekregen bij haar bijenkasten en de titel zou – vast en zeker - garant hebben gestaan voor nieuwe inspirerende ontmoetingen.

Activiteiten

Doe mee met:

03.04.2023: Sowieso elke eerste maandag van de maand om 16:30 met de Schoonmaakavond!

25.06.2023: Lustrumdiner

Heb je meegedaan met:

25.05.2023: Thema avond: Duurzaamheid

22.04.2023: Het A-kwartier doet!

04.02.2023: Monument en Archeologie

08.01.2023: Nieuwjaarsborrel

17.12.2022: Feeërieke vaartocht

27.11.2022: Gewelvenwandeling A-kerk

25.09.2022: Uitreiking van het Gouden Schepje

05.09.2022: Schoonmaakdag

16.07.2022: Vogelwandeling door A-kwartier

26.06.2022: Op fietse met Henk

07.05.2022: Schilderen met de Klassieke Academie

10.04.2022: Lentekriebels opschoonactie

27.02.2022: Noordelijk Scheepvaartmuseum wordt Museum aan de A

 

Bij-de-hand

Email buurtvereniging:
hetakwartier@gmail.com 

Eén gemeente één nummer
            14 050
       voor alle vragen

Gemeente info:      367 7000
Milieudienst:          367 1000
Buurt onderhoud:  367 8910
Meldpunt overlast: 587 5885
Klacht evenement: 367 1133