header

Screenshot_2023-02-01_at_22.06.55.pngOp dinsdagmiddag 30 januari gaven de wethouders Mirjam Wijnja en Philip Broeksma op de koude, winderige stoep naast Simon Lévelt in de Grote Kromme Elleboog - mét taartjes - voor een bescheiden groep belangstellenden het startschot voor de campagne Stoep vrij, iedereen blij. De gemeente vraagt hiermee steun van de bewoners, ondernemers en bezoekers van de binnenstad om de stoep zo veel mogelijk vrij te houden van obstakels als fietsen, terrasstoelen, reclameborden, uitstallingen van koopwaar, maar ook van geparkeerde bedrijfsauto’s en ladende en lossende vrachtauto’s die de voetganger nu overal de weg versperren. De bijeenkomst maakte meteen duidelijk wat de gemeente bedoelde: we dwongen met zijn allen én met een busje van de gemeente op de stoep, alle voetgangers de rijbaan op. 

De wethouders waren overigens niet alleen met taartjes gekomen, maar ook met twee handhavers, waarmee ze benadrukten dat er vanaf 1 februari daadwerkelijk gehandhaafd zal worden op de twee concrete maatregelen, die vanaf 1 februari ingaan. De al bestaande venstertijdenregeling wordt uitgebreid (zie voor de volledige regeling de website van de gemeente). Voor het overgrote deel van het A-kwartier betekent dit dat vracht- en bedrijfsauto’s hier alleen nog tussen 5 uur en 12 uur in de ochtend welkom zijn. Ook dus pakketbezorgers. Om de naleving te controleren worden niet alleen handhavers maar ook camera’s bij de ingang van het gebied ingezet. Bewoners en bedrijven kunnen kosteloos 12 keer per jaar een ontheffing aanvragen. 

Hiernaast wordt de bestaande fietsparkeerzone in de binnenstad groter. Deze omvat nu ook de Zwanestraat en een deel van de Oude Boteringestraat. Na een gewenningsperiode waarin de handhavers zullen vragen de fietsen te verplaatsen, zullen deze worden verwijderd. 

En toen was er koffie, lekker warm, binnen bij Lévelt. Een goede gelegenheid voor enkele bewoners de aanwezige projectleider even te spreken. Hij maakte geduldig duidelijk dat er nu eenmaal weinig ruimte in de binnenstad is, wél erg veel mensen met uiteenlopende belangen die van onze gezellige binnenstad willen genieten. Iedereen blij maken? Dat zal niet gaan. Maar zo veel mogelijk? Dat moet lukken! 

Activiteiten

Doe mee met:

03.04.2023: Sowieso elke eerste maandag van de maand om 16:30 met de Schoonmaakavond!

22.04.2023: Lentekriebels

25.06.2023: Lustrumdiner

Heb je meegedaan met:

04.02.2023: Monument en Archeologie

08.01.2023: Nieuwjaarsborrel

17.12.2022: Feeërieke vaartocht

27.11.2022: Gewelvenwandeling A-kerk

25.09.2022: Uitreiking van het Gouden Schepje

05.09.2022: Schoonmaakdag

16.07.2022: Vogelwandeling door A-kwartier

26.06.2022: Op fietse met Henk

07.05.2022: Schilderen met de Klassieke Academie

10.04.2022: Lentekriebels opschoonactie

27.02.2022: Noordelijk Scheepvaartmuseum wordt Museum aan de A

 

Bij-de-hand

Email buurtvereniging:
hetakwartier@gmail.com 

Eén gemeente één nummer
            14 050
       voor alle vragen

Gemeente info:      367 7000
Milieudienst:          367 1000
Buurt onderhoud:  367 8910
Meldpunt overlast: 587 5885
Klacht evenement: 367 1133