header

Screenshot_2022-12-25_at_11.49.46.pngWaarom zou je wachten met een partijtje tot alles klaar is? Dat zal de gedachte zijn geweest van Gerrit Kamstra c.s. van het Der Aa Theater. Een grootscheepse aanpak van de gevel is gaande. Amsterdamseschoolelementen, zo kenmerkend voor de provincie, worden in oude luister hersteld. Het dak wordt gesierd met een luchtverversingsinstallatie van heb-ik-jou-daar. 

Op 15 december is de tussentijdse presentatie van de bouwvorderingen. We worden verwelkomd met de vrolijk stemmende muziek van een klein draaiorgel. Een ronde nieuwe zitbank op straat symboliseert de gastvrijheid, zo nauw verbonden aan Groningse cultuur.

Een bestuurslid leidt ons rond door het gebouw uit de jaren twintig. Ooit gestart als verenigingsgebouw voor ‘Verainen de Grunneger Sproak’.  We bekijken de ruime theaterzaal met een strakke dansvloer, een fors podium en een goed toegeruste bar. Er is ruimte voor 120 zitplaatsen of 200 staande gasten. Achter is een kantoorruimte. Kleedkamers met extra toiletten voor als de zenuwen extra ontwatering nodig maken. Een onderdoorpassage onder het toneel met een luik voor de souffleur. Het geheel ademt sfeer. Binnenstadsgrandeur op kleine schaal. Cultuur alom.

Terug naar de statafels. Buurtvereniging Het A-Kwartier overhandigt een fraaie fotocompositie van een winterse A. Bijpraten en netwerken gaan hier samen bitterballen bij drankjes. Ik bestudeer het programma voor de aankomende periode. ‘Christmas Carols’ natuurlijk. Een concert van Zangzaad dat een kerstconcert met een knipoog aanbiedt ‘Zangzaad hangt de ballen in de boom’. De popformatie Mercy John met ‘Nights on fire’, Noorse cosmic Folk van Darling West. 

Der Aa-Theater:

Het Der Aa-Theater is sinds voorjaar 2020 eigendom van de stichting Der Aa-theater. Dit als gevolg van een statuten- en naamswijziging waarbij De Grunneger Sproak als toneelvereniging en stichting werd opgeheven.
Het pand dateert uit de jaren twintig van de vorige eeuw en diende als verenigingsgebouw voor de stedelijke ‘verainen de Grunneger Sproak’. In de periode van 1995 tot 2010 werd het gebouw verpacht.
In 2010 werd de ‘verainen’ omgezet in een stichting met dezelfde naam, die vervolgens het bijzondere lijsttheater zelf exploiteerde. De zaal kreeg de functie van weleer: een podium bieden aan allerlei vormen van cultuur. Hierdoor dekte de naam Grunneger Sproak de lading niet meer. De deuren staan nu wagenwijd open voor bijeenkomsten, concerten, voorstellingen, presentaties, trainingen, repetities, exposities en noem maar op.
Het bestuur van het Der Aa-Theater werkt enthousiast om er een bolwerk en pleisterplaats voor kunst en cultuur in Groningen van te maken. In de nieuwe statuten staat als doelstelling beschreven: “Het bevorderen en stimuleren van het culturele leven in de stad Groningen en in het bijzonder ook het bevorderen er stimuleren van de Groningse taal en cultuur”. Dat alles gebeurt dan door de inzet van vrijwilligers en zonder subsidie.

Activiteiten

Doe mee met:

04.02.2023: Monumenten en archeologie

06.02.2023: Sowieso elke eerste maandag van de maand om 16:30 met de Schoonmaakavond!

Heb je meegedaan met:

17.12.2022: Feeërieke vaartocht

27.11.2022: Gewelvenwandeling A-kerk

25.09.2022: Uitreiking van het Gouden Schepje

05.09.2022: Schoonmaakdag

16.07.2022: Vogelwandeling door A-kwartier

26.06.2022: Op fietse met Henk

07.05.2022: Schilderen met de Klassieke Academie

10.04.2022: Lentekriebels opschoonactie

27.02.2022: Noordelijk Scheepvaartmuseum wordt Museum aan de A

 

Bij-de-hand

Email buurtvereniging:
hetakwartier@gmail.com 

Eén gemeente één nummer
            14 050
       voor alle vragen

Gemeente info:      367 7000
Milieudienst:          367 1000
Buurt onderhoud:  367 8910
Meldpunt overlast: 587 5885
Klacht evenement: 367 1133