header

Screenshot_2022-10-08_at_16.53.13.pngNa afloop van de algemene ledenvergadering van de buurtvereniging formeert zich spontaan een afwasgroep die korte metten maakt met de vaat. Misschien wel tekenend voor de sfeer: vlot, gezellig, coöperatief. Vier wassers, enkele lopers van en naar de bar en aan de bar enkele napraters. Na De Oude Drogisterij, Naoberschap strijkt de ALV nu neer in Luhu, ontbijt- en lunchcafé gerund door doven aan Munnekeholm. Het café staat nog vol bloemen na de opening afgelopen week. 

In vlot tempo wordt de agenda afgewerkt. Er wordt gediscussieerd, gerapporteerd en er worden plannen gesmeed. Dankzij de website kan het bestuur regelmatig verwijzen naar verslagen aldaar. Een enkeling moet er nog wat aan wennen, maar het versnelt en voorkomt oeverloos herinneringen ophalen aan vroeger. De tijd wordt nuttig gebruikt door vooruit te kijken. Er wordt geopperd een avond te organiseren over verduurzaming. In het A-kwartier zijn nogal wat panden waar in het verleden meer aandacht voor

historische uitstraling dan voor aanpassing aan de eisen van de tijd was. De vraag of er leden zijn die de kar willen trekken levert nochtans nog geen aanmeldingen op. 

De lustrumactiviteiten worden kundig en voortvarend voorbereid en er is een rondje mopperen op fietsen, auto’s, parkeren en de gemeente die nog steeds als een deus ex Screenshot_2022-10-08_at_16.54.05.pngmachina wordt gezien terwijl gemakshalve wordt voorbijgegaan aan eigen verantwoordelijkheden, eigen initiatieven en adaptatie aan voortschrijdende veranderende inzichten op het vlak van mobiliteit en vergroening. Het bezoek van Groningens burgemeester Schuiling en wethouder Wijnja afgelopen week heeft aangetoond dat er meer wederzijdse, gelijke samenwerkingswensen dan verschillen zijn. Met respect voor elkaars standpunten en de wens vooruit te komen worden inzichten gedeeld en besproken.

De ALV begint met een sympathieke terugblik op het leven van verenigingslid Henk Cuperus. Piet van Dijken, wie kent hem niet, memoreert zijn vriendschapsband met de vorig jaar overleden Cuperus gloed- en liefdevol. Fleur Woudstra legt met haar foon Piets rede vast voor de eeuwigheid. We kijken terug op een goede vergadering in een heel fraaie ambiance waar de brownies en carrot-cake zich lieten smaken.

Activiteiten

Doe mee met:

04.02.2023: Monumenten en archeologie

06.02.2023: Sowieso elke eerste maandag van de maand om 16:30 met de Schoonmaakavond!

Heb je meegedaan met:

17.12.2022: Feeërieke vaartocht

27.11.2022: Gewelvenwandeling A-kerk

25.09.2022: Uitreiking van het Gouden Schepje

05.09.2022: Schoonmaakdag

16.07.2022: Vogelwandeling door A-kwartier

26.06.2022: Op fietse met Henk

07.05.2022: Schilderen met de Klassieke Academie

10.04.2022: Lentekriebels opschoonactie

27.02.2022: Noordelijk Scheepvaartmuseum wordt Museum aan de A

 

Bij-de-hand

Email buurtvereniging:
hetakwartier@gmail.com 

Eén gemeente één nummer
            14 050
       voor alle vragen

Gemeente info:      367 7000
Milieudienst:          367 1000
Buurt onderhoud:  367 8910
Meldpunt overlast: 587 5885
Klacht evenement: 367 1133