header

Screenshot_2022-10-06_at_22.30.29.pngWoensdag 5 oktober 2022. Burgemeester Koen Schuiling, wijkwethouder Mirjam Wijnja, gebiedsmanager Ron Torenbosch en secretarieel ondersteuner Saskia Meijering hebben hun agenda’s schoongeveegd voor een bezoek aan het A-Kwartier. Na een welkomstwoord van vice-voorzitter Evelien Alkema en een kort wie-is-wie volgt een uitgebreide wandeling door de wijk. Bestuursleden Alkema, Kremer, Achterbosch en Van der Meulen wijzen de gasten, al wandelend, op zaken waar wijkbewoners trots en fier op zijn en op dingen die de nodige aandacht behoeven. 

Vooraf was buurtverenigingsleden gevraagd aan te geven of men een vraag had voor het bezoekende gezelschap. Acht van de buurtverenigingsleden hadden een vraag ingestuurd. Samengevat komen de volgende onderwerpen aan bod, zowel tijdens de wandeling als later, in een ontmoeting in de Oude Drogisterij.

 

  • Grote drukte van studentenpopulatie, hoe kijkt men aan tegen sociaal contract met studenten?Screenshot_2022-10-06_at_22.33.51.png
  • Klimaatverandering, opwarming binnenstad, vergroeningsbeleid.
  • Verbetering Noorderhaven Zuidzijde, visie fietsenwoestijn Noorderhaven, parkeren Noorderhaven.
  • Verkeer Brugstraat – Astraat – Westersingel; shared-space situatie.
  • Kan het in kleine appartementen splitsen van studentenhuizen stoppen?
  • Handhaven terrasvergunningen.
  • Peuken voor de universiteit.
  • Bouwvergunning Visserstraat 21.
  • Werkplein Vissersbrug.

Het drietal Torenbosch, Wijnja en Schuiling heeft zich goed op de vragensessie voorbereid. In relatief korte tijd komen de onderwerpen voorbij. Op diverse gebieden zijn beleidsacties in gang gezet. Concreet wordt het bijvoorbeeld bij de vragen over de Noorderhaven (aanpak volgt in 2023), de inzet van een buurtpreventiecoach bij sociale (studenten)problemen en de aanpak van terrasvergunningen.

De gesprekssfeer is open en constructief te noemen. Alle aanwezigen realiseren zich ten volle dat langslepende problemen een lang verbeteringstraject voor de boeg hebben. Belangrijk hierbij is, en dat kan niet vaak genoeg vermeld worden, dat overlast gemeld wordt, dat men gebruik maakt van de Slim melden-app. 

De 1,7 km lange wandelroute voert langs Lage der A, Astraat, Westerhavenstraat, Apoortenmolendrift, Pottebakkersrijge, Museumbrug, Museumtuin naast Minerva, Reitemakersrijge, passage Blockhouse, Schuitemakersstraat, Akerkhof, voor A-kerk langs, Lutkenieuwstraat, Turftorenstraat, Kleine Kromme Elleboog, Uurwerkersgang, Uurwerkersplein, De Laan, Visserstraat, Visserbrug, Verlengde Visserstraat, Sledemennerstraat, Astraat, Lage der A.

Onderweg wordt er verteld, toegelicht, gefotografeerd, stil gestaan, uitvergroot, ingezoomd, gevraagd, geïnformeerd en geantwoord dat het een aard heeft. Een boeiende wandeling is het. Terug in de Oude Drogisterij zitten de gasten met vragen aan een lange tafel klaar en volgt een geanimeerd gesprek. Denk niet dat overal pasklare antwoorden voorhanden zijn, maar soms ook wel. Zaken die niet direct van een bevredigend antwoord kunnen worden voorzien, krijgen een schriftelijke reactie of ze komen terecht op de agenda van het driemaandelijks overleg dat de buurtvereniging heeft met de gemeente. 

Het bestuur van de buurtvereniging A-Kwartier kijkt terug op een goed, open, ontspannen en vruchtbaar overleg met de gemeentelijke gesprekspartners. 

Screenshot_2022-10-06_at_22.37.05.png 

Fotografie: Han Santing

Activiteiten

Doe mee met:

04.02.2023: Monumenten en archeologie

06.02.2023: Sowieso elke eerste maandag van de maand om 16:30 met de Schoonmaakavond!

Heb je meegedaan met:

17.12.2022: Feeërieke vaartocht

27.11.2022: Gewelvenwandeling A-kerk

25.09.2022: Uitreiking van het Gouden Schepje

05.09.2022: Schoonmaakdag

16.07.2022: Vogelwandeling door A-kwartier

26.06.2022: Op fietse met Henk

07.05.2022: Schilderen met de Klassieke Academie

10.04.2022: Lentekriebels opschoonactie

27.02.2022: Noordelijk Scheepvaartmuseum wordt Museum aan de A

 

Bij-de-hand

Email buurtvereniging:
hetakwartier@gmail.com 

Eén gemeente één nummer
            14 050
       voor alle vragen

Gemeente info:      367 7000
Milieudienst:          367 1000
Buurt onderhoud:  367 8910
Meldpunt overlast: 587 5885
Klacht evenement: 367 1133