header

Aan alles is te merken dat de zomer erop zit. Stadjers en “passanten” – tijdelijke stadjers - zijn allemaal weer op hun honk en een nieuwe lichting heeft zich gevoegd. Keiweek, introductie op de club, jaarclub, kennis maken met je medestudenten en de start van de studie. Het is ze aan te zien. 

Wie door het centrum loopt kan de meertaligheid niet ontgaan. Gelukkig regelmatig afgewisseld met onvervalst Gronings. Ja…

Het wisselen van de seizoenen is zichtbaar in het straatbeeld. 

Wennen is het natuurlijk wel, zowel voor de nieuwkomers als degenen die er al waren. Groningen kent het fenomeen van shared space. De openbare ruimte is van ons allemaal en doordat we rekening met elkaar houden gaat dat goed. Als frequente wandelaar in het centrum overheerst soms de twijfel. In de ochtend laden en lossen, in de middag de confrontatie tussen (naast auto’s die het niet laten kunnen) tussen de fietsers – inclusief bromfietsen en scooters - en de voetgangers. (De elektrisch ondersteunde fiets van de flitsbezorgers laat ik hier maar onbesproken). Het valt op dat degenen die de benenwagen niet gebruiken uitgaan van het beeld dat zij meer rechten op het gebruik van de ruimte hebben dan de voetganger.

In de avond zijn er tal van activiteiten. De hoeveelheid fietsen is dan welhaast ontelbaar. Er wordt geparkeerd op plaatsen waar normaal doorgangen en oversteekplaatsen zijn, waardoor je gedwongen wordt om via omtrekkende bewegingen toch op de plaats van bestemming te komen. Na een korte trek van ergernis komt al snel het besef dat we de ruimte delen en dat dit er (misschien) wel bij hoort.

De echte aanval op de shared space komt van degenen waarbij de smart phone vergroeid is met hun hand. Lopend door de stad, zonder op te kijken. Vaak net op het laatste moment een botsing voorkomend. Daar komt steeds vaker bij het gebruik van “noise cancelling" koptelefoons en oordopjes. De blik naar beneden gericht op het scherm en het omgevingsgeluid en ruis uitgeschakeld. Gemeente pas op uw zaak, dit is een aanslag op de shared space. Een hedendaagse vorm van “alleen op de wereld”. Gezamenlijke ruimte kan niet bestaan als we ons afsluiten voor anderen. Een mooi studieproject voor het Zuiderdiep.

Activiteiten

Doe mee met:

15.09.2023: Workshop pandenonderzoek

02.10.2023: Buurtschoonmaak

13.10.2023: Workshop pandenonderzoek

06.11.2023: Buurtschoonmaak

Heb je meegedaan met:

11.07.2023: Buurtborrel herinrichting A-kwartier

25.06.2023: Lustrumfeest 2023

25.05.2023: Thema avond: Duurzaamheid

22.04.2023: Het A-kwartier doet!

04.02.2023: Monument en Archeologie

08.01.2023: Nieuwjaarsborrel

17.12.2022: Feeërieke vaartocht

27.11.2022: Gewelvenwandeling A-kerk

25.09.2022: Uitreiking van het Gouden Schepje

05.09.2022: Schoonmaakdag

16.07.2022: Vogelwandeling door A-kwartier

26.06.2022: Op fietse met Henk

07.05.2022: Schilderen met de Klassieke Academie

10.04.2022: Lentekriebels opschoonactie

27.02.2022: Noordelijk Scheepvaartmuseum wordt Museum aan de A

 

Bij-de-hand

Email buurtvereniging:
hetakwartier@gmail.com 

Eén gemeente één nummer
            14 050
       voor alle vragen

Gemeente info:      367 7000
Milieudienst:          367 1000
Buurt onderhoud:  367 8910
Meldpunt overlast: 587 5885
Klacht evenement: 367 1133