header

Screenshot_2022-05-19_at_19.57.20.pngIn groepjes van vier of vijf studenten een groot schilderij maken, dat was de opdracht. Docent Rein Pol schetst de problemen en tegelijkertijd het ongebreideld enthousiasme dat de studenten aan de dag legden. Eerste-, tweede- en derdejaars door elkaar. Het leverde vier grote groepsschilderijen op en twee kleinere doeken van twee solisten.

Het centrale onderwerp is: Gronings Ontzet. De volgende thema’s moesten aan bod komen: Dood & ellende, Water i.c.m. Rabenhaupt, Het grote feest en Geschiedenis. Alles uitgevoerd in acrylverf. Pol gaat in op de startpositie. Er is advies ingeroepen van Beno Hofman, het Stedelijk Museum te Coevorden en er werd een keur aan historische boeken geraadpleegd. Er is nog overwogen de geschiedenis na te spelen. Na het maken van voorstudies en na vele groepsgesprekken werd snel begonnen. En dan te bedenken dat veel van de studenten nog amper hadden geschilderd.

Screenshot_2022-05-19_at_19.58.21.png

De studenten lichten de werken en de werkwijze zelf toe. Het resultaat mag er zijn. In een prachtige, statige zaal van het Noordelijk Scheepvaart Museum hangen de fraai uitgelichte werken overzichtelijk bij elkaar. Elk schilderij vertelt een deel van de Groningse geschiedenis. We zien een doek met radeloze soldaten en afgesneden koppen tegenover een fel gekleurd feestelijk doek met uitbundig vuurwerk. Rabenhaupt die in zijn eentje strijd tegen het water lijkt te voeren naast een drieluik met een gevechtssituatie met een kanon, bekeken door twee met geweren toegeruste officieren.

Screenshot_2022-05-19_at_19.58.43.pngOok aanwezig zijn museumdirecteur Nicolette Bartelink, docent Xandra Donders, voorzitter van het DB van de Klassieke Academie Henri Hendriks, alle deelnemende studenten en veel bezoekers. Student Grietje Abma legt een link met de huidige oorlogssituatie in Oekraïne en declameert een zelf geschreven gedicht ‘Pronkjewail’ dat begint met fragmenten uit het Gronings volkslied en eindigt met de fiere regel: ‘Ik ben Grunninger, Oekraïner, Europeaan.’

Activiteiten

Doe mee met:

04.02.2023: Monumenten en archeologie

06.02.2023: Sowieso elke eerste maandag van de maand om 16:30 met de Schoonmaakavond!

Heb je meegedaan met:

17.12.2022: Feeërieke vaartocht

27.11.2022: Gewelvenwandeling A-kerk

25.09.2022: Uitreiking van het Gouden Schepje

05.09.2022: Schoonmaakdag

16.07.2022: Vogelwandeling door A-kwartier

26.06.2022: Op fietse met Henk

07.05.2022: Schilderen met de Klassieke Academie

10.04.2022: Lentekriebels opschoonactie

27.02.2022: Noordelijk Scheepvaartmuseum wordt Museum aan de A

 

Bij-de-hand

Email buurtvereniging:
hetakwartier@gmail.com 

Eén gemeente één nummer
            14 050
       voor alle vragen

Gemeente info:      367 7000
Milieudienst:          367 1000
Buurt onderhoud:  367 8910
Meldpunt overlast: 587 5885
Klacht evenement: 367 1133