header

 

new3.jpg In het A-kwartier krijgen we het MadA (Museum aan de A), dus kunnen we vast wat leren waar het Forum Groningen  doorheen is gegaan. Vandaar deze vriendelijke oproep van onderstaand panel.

 "Oproep tot deelname aan een Paneldebat op 17 mei 20.00 uur 

 Hebben Forum en Oostwand het gehoopte resultaat opgeleverd?"

 In de afgelopen jaren is de Oostzijde van de Grote Markt is volledig veranderd. Een nieuw iconisch gebouw is    verrezen: het Forum Groningen. De vernieuwing van de Oostwand is gereed. 

Tijd voor bezinning. Zijn de Stadjers tevreden met het Forum, de nieuwe Oostwand en de Nieuwe Markt? Is het geworden wat we ervan mochten verwachten na de jarenlange discussies die erover gevoerd zijn? Overtreft het resultaat misschien zelfs de verwachtingen? 

De Vrienden van de Stad Groningen organiseren een paneldiscussie over het resultaat van alle vernieuwing. Hebben Forum en Oostwand het gehoopte resultaat opgeleverd voor bewoners en bezoekers van Groningen?  

Paneldeelnemers: 

Niek Verdonk 

als stadsbouwmeester van Groningen direct betrokken bij de realisering van het project. Gaf samen met Erik Dorsman het boek Forum Groningen Gebouw, plein, stad (2022) uit. 

Willem Smink 

wethouder ruimtelijke ordening ten tijde van de planvorming van het project. 

Erik Dorsman 

secretaris Kwaliteitsteam Spoorzone, lid stadsredactie van GRAS, extern adviseur Atelier Stadsbouwmeester Groningen. 

Cor Wagenaar 

hoogleraar architectuur en stedenbouw RUG. Publiceerde over het project. 

Piet Pellenbarg 

emeritus hoogleraar economische geografie RUG. Was als lid van het Grote Marktberaad betrokken bij de voorbereidings- en inspraakprocedure van het project. 

Onder leiding van gespreksleider Eric Neef, voorzitter Vrienden van de Stad Groningen, gaan de paneldeelnemers met elkaar en het publiek in discussie. 


Wanneer:      dinsdag 17 mei 

Waar:            Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33 

Hoe laat:       20.00 (zaal open: 19.30 uur) 

Toegang:       vrij 

Activiteiten

Doe mee met:

04.02.2023: Monumenten en archeologie

06.02.2023: Sowieso elke eerste maandag van de maand om 16:30 met de Schoonmaakavond!

Heb je meegedaan met:

17.12.2022: Feeërieke vaartocht

27.11.2022: Gewelvenwandeling A-kerk

25.09.2022: Uitreiking van het Gouden Schepje

05.09.2022: Schoonmaakdag

16.07.2022: Vogelwandeling door A-kwartier

26.06.2022: Op fietse met Henk

07.05.2022: Schilderen met de Klassieke Academie

10.04.2022: Lentekriebels opschoonactie

27.02.2022: Noordelijk Scheepvaartmuseum wordt Museum aan de A

 

Bij-de-hand

Email buurtvereniging:
hetakwartier@gmail.com 

Eén gemeente één nummer
            14 050
       voor alle vragen

Gemeente info:      367 7000
Milieudienst:          367 1000
Buurt onderhoud:  367 8910
Meldpunt overlast: 587 5885
Klacht evenement: 367 1133