header

Een zondagmorgen in augustus,

Screenshot_2022-08-07_at_22.15.13.pngHet A-Kwartier ontwaakt. Ik fluit Il est cinq heures, Paris s’éveille van Jacques Dutronc en fiets wat rond op mijn bredebandenfiets. Een meeuw krijst en ruimt etenswaren op naast de prullenbak bij de Der Aa-kerk. De orgelklanken van Reitze Smits en Éric Lebrun resoneren nog door de takken van de bomen. Verderop staat een Fransman de openingstijden van een bakkerij te bestuderen. Bij de Vissersbrug rust een zogenaamd werkpleintje uit van werkzaamheden in de Turftorenstraat. In de Verlengde Visserstraat houden hekken me weg van een bouwvakkersdixie. Geveltuinen aan de Sledemennerstraat trekken matineuze amateurfotografen als Hibiscusbloemen bijen. Vlaggen bij winkels weten hier nog hoe ze horen te hangen.

Lees meer...

Gele trui (column)

Screenshot_2022-07-31_at_19.03.56.pngNu de gemeente de Diepenring uitsluit van positief nieuw binnenstadbeleid, ga ik er eens goed voor zitten om dit aan ze te laten weten. Het is me al vaker opgevallen dat dit type berichten aan organisaties in de vorm van klachten en bezwaren dient te verlopen. Een idee, suggestie of advies geven zou ik prettiger vinden, maar voilà: een bezwaar. 

Via een linkje bij het bewuste besluit, kom ik via mijn DigiD uit op een invulscherm. Onderwerp, kenmerk, en dan volgt een vakje om te beargumenteren waarom je het besluit graag anders zou zien. Voor het gemak vul ik ook in hoe ik ‘t wel graag zou zien. Al schrijvend kom ik lekker op dreef: het nieuwe collegeprogramma pak ik er zelfs nog even bij. Zo! Tevreden druk ik op ‘verzenden’. Maar dan.. in plaats van ‘dank voor het doorgeven’ volgt het cryptische ‘u heeft te lang niets gedaan en de termijn van 15 minuten overschreden’. En ik heb het relaas vooraf niet even gekopieerd … 

Lees meer...

Geveltuinen gejureerd

Screenshot_2022-07-19_at_20.47.05.pngGeveltuinen! Binnensteden hebben geveltuinen nodig als vissen zuurstof. Ze dragen bij aan een betere waterhuishouding en biodiversiteit, ze worden een soort levende insektenhotels en foeilelijke aanzichten worden mooi als droge cakes die een glazuurlaag en een toef slagroom krijgen. Dat geveltuinen vastzitten aan het foeilelijke woord ‘tegelwippen’ nemen we maar voor lief.

Het bestuur van Buurtvereniging Het A-Kwartier vindt geveltuinen belangrijk genoeg om een prijs in te stellen voor het fraaiste tuintje: Het Gouden Schepje! Bij één van de laatste activiteiten werd een heuse Geveltuinenjury in het leven geroepen, met Marieke Kremer, Martien van Veldhoven en Klaas van der Meulen.

Zaterdag 16 juli is het zover. Het A-Kwartier wordt straat voor straat doorkruist op zoek naar de beste en mooiste geveltuinen. Schrale, saaie, slecht onderhouden tuintjes zijn in de minderheid. We zien ze naast liefdevol aangelegde en onderhouden tuintjes. Soms met complementaire kleuren, soms in kleurtinten van de Oekraïense vlag. Maar toch ook is een lichte vermaning op zijn plaats: geregeld schort het aan precisieonderhoud en zien we gele bladeren, ontsierend afval, wild groeiende weegbree en ongeveegde stoepranden.

Lees meer...

Vogelwandeling door A-Kwartier

Screenshot_2022-07-16_at_22.22.02.pngOp een mooie zaterdagmiddag beginnen we aan de vogelwandeling door het A-Kwartier met een groep van ongeveer 30 personen, onder leiding van stadsvogeladviseur Maricée ten Bosch. Eerst maar even wat theorie. Ten Bosch vertelt over natuurinclusief bouwen in de stad: waarbij aan mens en dier gedacht moet worden. Voor de bouw van nestkasten zijn vier v’s belangrijk: voedsel, veiligheid, voortplanting en variatie. Voor de meesten van de aanwezigen is het een open deur, maar groen is goed voor mensen en dieren en groen maakt gelukkig.

Vandaag ligt de focus op vier vogelsoorten: de huismus, de gierzwaluw , de zwarte roodstaart en kauwtjes. Groenlingen en stadsduiven laten we even buiten beschouwing. Op diverse punten houden we halt en vertelt Maricée over de ideale biotoop voor een bepaalde vogelsoort. Tijdens de wandeling wordt veelvuldig naar voorbij vliegende vogels in het luchtruim gewezen. Het is opvallend hoe aantrekkelijk de (binnen)stad is voor vogels en hoe groot hun aanpassingsvermogen is.

Lees meer...

Tijdelijkheid….. een weerbarstig fenomeen (column)

Screenshot_2022-07-16_at_22.43.35.pngVeel tijdelijke producten. Tijdelijke contracten, huisvesting, uitverkoop en natuurlijk de leenscooter en vele leenartikelen. Maar ook vakanties, sportactiviteiten e.d. die een relatief korte tijd in beslag nemen. Vaak weten we precies hoe lang die tijdelijkheid gaat duren. We stellen ons daarop in. De aanbieder ervan verdient aan het product dat de consument vrolijk maakt of gemak biedt.

Door het vele gebruik van die aanbiedingen blijkt dat we ons er zeer goed op kunnen voorbereiden. Die gebeurtenissen zijn eindig en goed te overzien. Indien die tijdsduur niet meer te overzien is, wordt het gebruik ervan saai of zelfs ondraaglijk. De kosten voor het gebruik van het aanbod staan dan niet meer in verhouding tot de kwaliteit van het aanbod.

Op zowel heugelijke als op nare gebeurtenissen, die eindig zijn, is onze emotie vooraf te voorspellen. Zo niet dan wordt iets al vrij snel ondraaglijk, saai of juist verslavend leuk. We gaan in die situaties vaak op zoek naar middelen of methodes om dat op te heffen. 

Lees meer...

Lieuwe Jongsma: lezing over de Groningse betrokkenheid bij de slavernij (MADA, 5 juli 2022)

Screenshot_2022-07-06_at_08.12.21.pngLeerde je op de middelbare school bij geschiedenis over Groningse sociale misstanden enkel over vette graanboeren die hun personeel uitbuitten, vaak kwam de rol van Groningen bij de slavernij amper aan bod. In een interessante lezing, bijgewoond door ruim dertig belangstellenden, verhaalt Lieuwe Jongsma van vooraanstaande Groningse geslachten die stinkend rijk zijn geworden door de slavenhandel. In een warme bovenzaal van het MADA vertelt Jongsma begeesterd over de rol van Groningen in deze onverkwikkelijke periode. Op zeker moment, in de 17e eeuw, was Groningen de derde stad in betrokkenheid bij de slavernij.

De Groningse tak van de W(est) I(ndische) C(ompganie) werd in 1622 opgericht. Veel provinciale en gemeentelijke bestuurders waren erbij betrokken. Uit pure geldzucht, maar even vaak uit een platte hang naar prestige en aanzien. De stad leverde zelfs bestuurders voor de W.I.C. aan. De W.I.C. hield zich bezig met handel in zout, bevervellen en metalen. Later kwamen daar de slavenhandel en handel in plantagegewassen bij.

Lees meer...

Activiteiten

Doe mee met:

Nog even geduld, de volgende activiteit zal hier worden genoemd.

Heb je meegedaan met:

16.07.2022: Vogelwandeling door A-kwartier

26.06.2022: Op fietse met Henk

07.05.2022: Schilderen met de Klassieke Academie

10.04.2022: Lentekriebels opschoonactie

27.02.2022: Noordelijk Scheepvaartmuseum wordt Museum aan de A

 

Bij-de-hand

Email buurtvereniging:
hetakwartier@gmail.com 

Eén gemeente één nummer
            14 050
       voor alle vragen

Gemeente info:      367 7000
Milieudienst:          367 1000
Buurt onderhoud:  367 8910
Meldpunt overlast: 587 5885
Klacht evenement: 367 1133